• هوشیار باشید،ارسال پیامک های فریب دهنده با مضمون ".. مبلغ را به این شماره کارت ارسال کن" یکی از شگردهای افراد سودجو برای کلاهبرداری از شما می باشد.
  • هوشیار باشید اطلاعات مربوط به شماره حساب، شماره کارت، کد اعتبار سنجی (cvv2)، رمز اول یا دوم کارت بانکی خود را از طریق پیامک در اختیار هیچ کس قرار ندهید.
  • برای انتقال وجه به حساب و کارت شما توسط دیگران ، لازم نیست پای دستگاه خودپرداز حضور پیدا کنید .
  • به پیامک هایی که از سوی منابع ناشناس یا غیر معتبر دریافت می شود ، اعتماد نکنید.
  • فریب آگهی های تبلیغاتی که از شما درخواست پرداخت وجه دارند ، نخورید.