نکات امنیتی جهت ورود به سامانه اینترنت بانک سپه

  • رمز عبور خود را حداقل در فاصله زمانی سه ماه يکبار تغيير دهيد.
  • پس از پايان کار با اينترنت بانک حتما از سامانه خارج شويد.